• Açıklamalı Divan-ı Hikmet (Ahmed Yesevi)
Açıklamalı Divan-ı Hikmet (AHMED YESEVİ)
 
 
 
Bu eser, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde yer alan "Divân-ı Hikmet" adlı el yazması nüsha esas alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Feridüddin-i Attâr'ın "Pir-i Türkistan" diye andığı Hoca Ahmed-i Yesevî'nin öncelikle hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler olabildiğince verilmiş, bu bölümde Pir-i Türkistan'ın hayatına dair bilgileri içeren Divân-ı Hikmetteki şiir kesitleri tüm yönleriyle sunulmuş ve açıklanmıştır. Sonrasında Ahmed-i Yesevî'nin eserlerine yer verilmiş, eserlerinin biçim ve içerikleri etraflıca anlatılmıştır.
Hoca Ahmed-i Yesevî'nin fikrini devam ettiren ve tanınmasını sağlayan halifelerinden bahsedilmiş, çeşitli vesikalardan yararlanılarak onlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş, bu bağlamda Yeseviye Tarikatına geniş ölçüde yer verilmiş; bu tarikatın Türk boylarında uyandırdığı etki ile gördüğü işlev açıklanmış, nasıl bir görev üstlendiği belirtilmiştir. Hoca Ahmed-i Yesevî'nin yetişmesinde üstün ve etkin bir rol oynayan ve bir anlamda onun hocası olan Yusuf-ı Hemedânîadlı kişiden bahsedilmiştir. Ahmed-i Yesevî'nin destansı ve menkıbevi hayatına etraflıca yer verilmiş ve önemli menkıbeleri çalışmamıza aktarılmıştır. Ahmed-i Yesevî'nin kimi Halife ve müridlerinin başlıca menkıbelerine yer verilmiştir. Metin bölümünde karşılaştırmalı bir yöntem izlenmiş, yani ilgili yaprağın sol sayfasında Divan-ı Hikmet'in asli telaffuz şekli verilmiş ve sağ sayfasında ise Günümüz Türkçesindeki karşılığı aktarılmış, gerekli ve önemli görülen bir takım açıklamalara başvurulmuştur.
Divan-ı Hikmet adlı nüshada adı geçen kişiler için bir başlık açılmış, ilgili kişiler hakkında kısaca bilgi verilmiş ve tüm bu kişiler alfabetik düzen ile sıralanmıştır. Sözlük bölümünde ise gerekli görülen kelime, kavram, mazmun ve ibareler, alfabetik bir sıralama ile verilmiş ve kaynak dilleri parantezle belirtilmiştir.

 

Yorum Yap

Dikkat: Kitap fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

Açıklamalı Divan-ı Hikmet (Ahmed Yesevi)

  • 70,00TL
  • 38,50TL


Mevcut Seçenekler:

Adet

Benzer Kitaplar

Gunyet'üt Talibin / Hakkı Arayanların Kitabı

Gunyet'üt Talibin / Hakkı Arayanların Kitabı

Gunyet'üt Talibin / Hakkı Arayanların Kitabı   Dostlarım ve talebem böyle bir kitab..

55,00TL 100,00TL

Ölüm ve Ötesi

Ölüm ve Ötesi

Ölüm insanlara öğütçü olarak yeter-hadis-i şerifÖlüm ve &O..

15,50TL 28,00TL

Rüya Tabirleri / İmam Nablusi (CEP BOY)

Rüya Tabirleri / İmam Nablusi (CEP BOY)

Rüya Tabirleri / İmam Nablusi (CEP BOY) Sık sık rüya görür müsünü..

5,50TL 10,00TL

İndirimde Olanlar

Muhtasar Sahihi Buhari (Zübdetü'l-Buhari)
Mecma'ul Adab /Adab Kitabı

Mecma'ul Adab /Adab Kitabı

30,00TL 55,00TL

Şifalı Dualar-Saadet Yayınevi