• El-Müsned Hadisler

El-Müsned Hadisler

 

Tercüme edilen İmam Şafiî rahimehullah'ın Müsnedi, kendisinin te'lif ettiği kitaplarda kendi isnadlarıyla rivayet ettiği hadisler ile bunun haricinde isnadlı olarak rivayet ettiği hadislerin Rebî b. Süleyman el-Muradî tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. Bab başlıklarında ve hadis numaralarında İmam Muhammed Âbid es-Sindi'nin tertip ettiği nüshayı esas aldık. Parantezler arasında İmam eş-Şafii'nin Müsned'ine; Ahmed b. Yusufed-Dekkak tarafından yapılan tahkikteki numaraları ekledik. Şafii'nin
Sunen'indeki numaraları ise dipnotlarda verdik. Hadislerin sıhhatine veya zayıflığına dair hükümlerini ve tahricini genelde Ebu Umeyr Mecdi el-Eseri'nin tahkikinden ve ed-Dekkak'ın tahricinden istifade ederek hazırladık. Es-Sindi'nin tertibi olan nüshanın baskılarında kitap; İbadetler kısmı ve Muamelat kısmı olarak ikiye taksim edilmiş ve her kısımda numaralandırma yeniden başlatılmıştır. Bu sebeple kitabın orjinâlindeki numaralandırmayı aynen takip ettik. Ancak kitabın sonunda es-Sindi'nin tertibinde geçmeyip de Müsned baskılarında yer alan ziyade rivayetleri, "Ziyadeler" başlığı altında kitabın sonuna, numara sırasını takip ederek ekledik. Bunun dışında, Müsned baskılarında farklı numaralarla mükerrer olarak gelen rivayetleri numara vermeksizin, ilgili bölümlere aldık ve Müsned neşrindeki numarasını parantez içinde belirttik.

Yorum Yap

Dikkat: Kitap fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

El-Müsned Hadisler

  • 75,00TL
  • 41,00TL


Mevcut Seçenekler:

Adet

Benzer Kitaplar

El-Lü'lüü vel Mercan - Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler (Şamua)

El-Lü'lüü vel Mercan - Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler (Şamua)

El-Lü'lüü vel Mercan - Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler (Şamua)   ..

60,00TL 110,00TL

Kütüb-i Sitte'den Seçme 1001 Hadis (Açıklamalı)-Saadet Yayınevi

Kütüb-i Sitte'den Seçme 1001 Hadis (Açıklamalı)-Saadet Yayınevi

Hamd alemlerin Rabbi yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed'e değerli Ashabına ve ..

14,50TL 26,00TL

İndirimde Olanlar

Sahih-i Müslim ve Tercemesi (8 Cilt)
1001 Hadis / Sahih- i Buhari'den (Ciltli)
Açıklamalı Avamil Ve İzhar