• Kaynaklarıyla İslam Fıkhı-İbadat-Muâmeât-Ferâiz -Celal Yıldırım

Kaynaklarıyla İslam Fıkhı-İbadat-Muâmeât-Ferâiz -Celal Yıldırım


Üzerinde daha çok Hicrî birinci asrın sonlarına doğru çalışılmaya başlanılan ve beşinci asra kadar müctehid imamların, büyük hukukçuların üstün gayretleriyle devam eden; beşinci asırdan sonra da mezhepler üzerinde ciddi araştırma, ta'lîl ve tercihte bulunan fakihlerin aralıksız süren gayretleriyle gelişen İslam Fıkhı, akıllara durgunluk verecek ölçü ve anlamda genişliyerek bir okyanus haline gelmiştir. Diyebiliriz ki, Fıkıh İlmi, dünyada üzerinde en çok çalışılan ve eser yazılan bir konudur.

Müctehid İmamların yalnız bilinen, gelenek ve görenek halinde yaşayan meseleler üzerinde değil, bir de ortaya çıkması ihtimal dahilinde olan meseleler üzerinde de yeterince çalışmasını dikkate alacak olursak, İSLÂM FIKHI'nın nasıl bir mazhariyete eriştiğini rahatlıkla anlarız.

O kadar ki günümüzde gelişen ilim ve teknikle birçok yeni meseleler ortaya çıkmışsa da onların hemen hepsini Müctehid İmamların içtihadlarının ışığı ve ortaya koydukları genel kaidelerin kapsamı altında çözmemiz mümkündür. Nitekim eserimizde bu tür meselelere yer verilmiş ve gerekli açıklama yapılmıştır, özellikle 45. dereceden itibaren kutuplara doğru gidildikçe gece gündüzün anormal biçimde değişmesi, bu yerlerde namaz ve oruç gibi belli vakitlere bağlı bulunan ibâdetlerin nasıl yerine getirileceği, sahih rivayetlere, sağlam ictihadlara dayanılarak belirtilmiş; seferi meseleye açıklık getirilmiş. Âhir Zühür konusu, şüphelere yer vermiyecek şekilde açıklanmış; necaset ve taharet bahislerine yeterince temas edilmiş, Medeni Hukuka göre evlenme, boşanma ve ilgili meselelerin İslâm Fıkhına göre izahı yapılmıştır.

Neden böyle bir esere ihtiyaç duyuldu?

Bugüne kadar birçok ilmihaller, terceme ve te'lifler yazılmışsa da hiç biri ihtiyacı tam olarak karşılıyamamış ve böylece birçok fıkhı meseleler, bilhassa ibâdetle ilgili konular cevapsız kalmıştır. Biz bu açıklığı dikkate alarak İslâm Fıkhında müstesna yeri olan 20 kadar kaynak eseri esas ve dayanak seçtik, meseleleri bunlardan süzüp çıkardık ve her meselenin kaynağım dipnot olarak belirtmeyi ihmal etmedik.

Bu bakımdan da eserimizin dört cilt halinde Müslümanların müracaat kitabı olarak kalacağını, ihtilaflı olan birçok meselelerin çözümünde baş vurulacak güvenilir bir kaynak hüviyetini muhafaza edeceğini ümit etmekteyiz.

1973'de neşredilen Hanefî ve Şafii Mezheplerine göre ibâdet konusunu kapsayan BÜYÜK ÎLMİHAL'imizin Müslüman kardeşlerimiz, özellikle Din Âlimlerimiz tarafından beğenilmesi cesaretimizi artırdı. İbadet ve Muamelatta üç dört ciltlik bir müracaat kitabı hazırlamam için istekler gün geçtikçe çoğaldı. Öyleki elden bırakmak istemediğim Kur'ân Tefsiri çalışmalarıma ayırdığım zamanın bir bölümünü elinizdeki esere sarfetmek zorunda kaldım. Allah'a hamdolsun ki bunu da başardım. Dilerim ki Rabbim bu hizmetimizi meşkûr sayar da günah ve kusurlarımızın bağışlanmasına vesile kılar.

Bizi bu konuda tahrik ve teşvik ederek daha çok nazım rol oynayan UYSAL KİTABEVİ ne şükranlarımı sunmayı borç bilirim.

Bizi muvaffak eden Allah'tır. Ancak O'na hamdeder, O'nun rahmet ve inayetini dileriz. Allah (C.C.) bize yeter ve O, ne güzel Vekildir!

Hamd Allah'a, Salâtu Selâm Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (A.S.) Efendimize olsun.
(Tanıtım Bülteninden)

Yorum Yap

Dikkat: Kitap fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

Kaynaklarıyla İslam Fıkhı-İbadat-Muâmeât-Ferâiz -Celal Yıldırım

  • 320,00TL
  • 160,00TL


Mevcut Seçenekler:

Adet

Benzer Kitaplar

Mevkufat Mülteka Tercümesi (4 Cilt-şamua-Ciltli)

Mevkufat Mülteka Tercümesi (4 Cilt-şamua-Ciltli)

Mevkufat Mülteka Tercümesi (4 Cilt-şamua-Ciltli) Bu güzel eser Hanefi ulemasından İb..

140,00TL 260,00TL